KHUYẾN MÃI NHÀ CÁI 888B
Hướng Dẫn Nhận Khuyến Mãi 888b
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
Hướng Dẫn Nhận Khuyến Mãi 888b
10/02/2020 | Đăng bởi nhacai888b Views: 916 | Share

Tổng Hợp khuyến mãi nhà cái 888b chi tiết nhất 2020

Nhà cái 888b là nhà cái mới trình làng vào năm 2019. Với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho Hội Viên mới, khuyến mãi lần đầu nạp tiền, khuyến mãi hàng ngày theo loại trò chơi. Một trong những điều người chơi rất quan tân đấy là tỷ lệ hoàn trả cao, khi bạn tham gia chơi tại trang chủ nhà cái 888b không những có thể nhận hoàn trả ngày mà còn có cả hoàn trả tuần với tỷ lệ cao. Bên cạnh đó còn có rất nhiều khuyến mãi hỗ trợ người chơi mỗi ngày. Đặc biệt là bơm máu (hỗ trợ khi hội viên chơi thua từ 500 điểm trở lên) theo loại trò chơi. Bài viết này hỗ trợ các hội viên mới và hội viên thân thiết 888b chi tiết từ A đến Z các khuyến mãi 888b.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN: TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN

Một trong quyền lợi rất quan trọng của khách hàng mới khi đăng ký trên trang BET 888b hay bất kỳ trang BET nào là thông tin cá nhân phải chi tiết – chính xác – đầy đủ. Hoàn thiện đủ thông tin giúp người chơi có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị để trải nghiệm miễn phí và rút tiền nhà cái 888b như 38 điểm hoặc 108 điểm (1 điểm trong trang BET tương đương với 1000vnđ).

Để có thể hoàn thiện thông tin nhanh nhất và chính xác nhất hội viên mới làm theo 3 bước cơ bản dưới đây:

Bước 1: Chọn vào biểu tượng hình người ở góc trên cùng bên phải ở giao diện điện thoại. Ở phần này người mới phải điền đủ thông tin ở hai mục sau:
Thông Tin Cá Nhân
– Thẻ Ngân Hàng Của Tôi

Bước 2: Chọn mục cần điền thông tin đầu tiên “Thông Tin Cá Nhân”
Hội viên hết sức lưu ý ở mục này phải điền đủ 3 thông tin cơ bản sau:
1. Họ và Tên (phải điền vào họ tên thật và trùng với họ tên “Thẻ Ngân Hàng Của Tôi” ở bước 3.
2. Số điện thoại (phải là số điện thoại chính chủ và có thể liên hệ khi khách hàng rút tiền lần đầu tiên sẽ có chuyên viên gọi điện để xác minh).
3. Email (có thể nhập vào email hoặc gmail mà khách hàng sử dụng thường xuyên để bộ phận ưu đãi 888b có thể gửi đến khách hàng các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ nhà cái 888b.

Bước 3: Nhập vào thẻ ngân hàng mà hội viên sử dụng để thao tác nạp tiền hoặc rút tiền về tài khoản.
Đặc biệt: Khi tham gia chơi cá cược tại nhà cái 888b người chơi có thể nạp tiền vào tài khoản chơi từ bất cứ tài khoản nào. Tuy nhiên nếu thực hiện thao tác rút tiền về bắt buộc tài khoản phải chính chủ.
Quan trọng: Người chơi sau khi nhập thông tin phải thực hiện thao tác ấn vào lựa chọn LƯU để hoàn thiện các bước.

06 Bước Hoàn Thiện Thông Tin Tài Khoản

THƯỞNG 108 ĐIỂM HỘI VIÊN MỚI

Một trong những điều kiện tiên quyết đó là hội viên phải có lịch sử nạp tiền từ 200 điểm (tương đương với 200 000 vnđ) trở lên.
Đối với ưu đãi 108 điểm thưởng là khuyến mãi online có trực tiếp trên trang chủ nhà cái 888b nếu người chơi đủ kiều kiện nhận thưởng có thể vào ƯU ĐÃI tiếp đến chọn ĐĂNG KÝ NGAYXÁC NHẬN để đồng ý các điều khoản và nhận tiền thưởng ngay.

04 Bước Nhận Thưởng 108 Điểm

THỂ LỆ KHUYẾN MÃI NHẬN THƯỞNG 108 ĐIỂM HỘI VIÊN MỚI:

 1. Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/11/2019 dành cho tất cả hội viên 888b.
 2. Hội viên phải hoàn thiện đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt Họ và Tên của hội viên bắt buộc phải trùng với thông tin trên thẻ ngân hàng được tích hợp. Đồng thời, hội viên phải có lịch sử nạp ít nhất 200 điểm mới đươc đăng ký tham gia khuyến mãi này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng trực tuyến hoặc chuyên viên thân thiết của bạn để được xác nhận và hỗ trợ.

CÁCH THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG 108 ĐIỂM HỘI VIÊN MỚI:

 • Để nhận thưởng, hội viên cần tiến hành điền đầy đủ thông tin cá nhân như bên dưới, sau đó nhấn vào nút “Đăng Ký Ngay” ở phía cuối trang

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN NHẬN THƯỞNG 108 ĐIỂM HỘI VIÊN MỚI:

1. Số vòng cược ràng buộc cho khuyến mãi thưởng 108 là 15 lần mới thực hiện giao dịch rút tiền.

2. Hội viên muốn tham gia nhận thưởng phải có lịch sử nạp tiền tối thiểu là 200 điểm và đồng thời không được nhận thêm bất kì khuyến mãi khác trong cùng một thời điểm.

3. Hội viên không thể hủy khuyến mãi khi đã được cập nhật điểm thưởng. Hội viên muốn hủy vòng cược ràng buộc cho khuyến mãi trước thì số dư trong tài khoản phải ít hơn 5 điểm và đồng thời quý hội viên phải có lần nạp tiền tiếp theo thì hệ thống sẽ tự động xóa ràng buộc của khuyến mãi trước. Vòng cược sẽ được tính tích lũy nếu như chưa phát sinh thêm giao dịch nạp tiền nào kể từ lần nhận khuyến mãi gần nhất.

4. Toàn bộ điểm thưởng phải hoàn thành doanh thu cược theo qui định trước khi rút tiền. Nếu quý khách cố tình vi phạm hay trực lợi khuyến mãi, 888b có quyền thu hồi điểm thưởng tặng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.

THƯỞNG NẠP LẦN ĐẤU ĐẾN 8888K

Thưởng nạp lần đầu là chương trình vô cùng lớn trong tuyển tập khuyến mãi nhà cái 888b Việt Nam. Chương trình được áp dụng cho các hội viên giao dịch nạp tiền từ 200 điểm trở lên và theo các loại trò chơi sau: Bắn Cá, Game Slots, Thể Thao, Xổ Số Siêu Tốc, Live Casino.

04 Bước Nhận Thưởng Nạp Lần Đầu Đến 8888k

THỂ LỆ KHUYẾN MÃI NHẬN THƯỞNG 8888K NẠP LẦN ĐẦU:

 • Chương trình dành cho tất cả hội viên mới của 888b.
 • Hội viên sẽ nhận được tiền thưởng lến đến 150% tùy trò chơi với điểm thưởng lên đến 8,888.

CÁCH THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG 8888K NẠP LẦN ĐẦU:

 1. Để nhận thưởng, hội viên mới cần tiến hành nạp tiền từ 200 điểm trở lên sau đó vào phần nhấn vào nút “Đăng ký ngay” bên dưới đế được nhận được điểm thưởng tương ứng.
 2. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các sản phẩm tương ứng phía dưới. Với thể lệ như sau:

*Xổ số Nhanh bao gồm các trò: PK10, Keno, Thor, Ladder, Thai Lottery, Fast3, Rock Paper Scissor, Xổ Số Siêu Tốc, Đa Quốc GIa và các trò xổ số trong BBIN.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NHẬN THƯỞNG 8888K NẠP LẦN ĐẦU :

 1. Để thực hiện giao dịch rút tiền, hội viên phải hoàn thành theo công thức yêu cầu vòng cược dưới đây:

Tiền gửi cộng tiền thưởng nhân với vòng cược qui định mới được rút tiền.
Ví Dụ: Để nhận KM Thể Thao, hội viên nạp 200 được tặng thêm 200. Như vậy quý hội viên phải có tổng đặt cược hợp lệ trong thể thao từ (200 + 200) X (22 vòng cược ràng buộc) = 8,800 điểm trở lên thì sẽ được rút tiền.

 1. Hội viên lưu ý vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.
 2. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ có thể sử dụng trong trò chơi được đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý khách cố tình vi phạm, 888b có quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 3. Khuyến mãi được nhận phải được sử dụng trong trò chơi đăng ký nhận khuyến mãi. Nếu không chúng tôi có quyền thu hồi tiền khuyến mãi và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 4. Các cược không được tính trong Km như Hòa, cược Hủy, cược trên Kết quả hai đầu 1.50 ( Cược Malay 0.50, cược HK 0.50, Cược Indo -2.00) và các cược phi thể thao /game số / đua ngựa /thể thao ảo.
 5. Hội viên không thể hủy KM khi đã được cập nhật điểm thưởng. Khi hội viên muốn hủy vòng cược ràng buộc cho KM trước thì số dư trong tài khoản phải ít hơn 5 điểm và đồng thời quý hội viên phải có lần nạp tiền tiếp theo thì hệ thống sẽ tự động xóa khuyến mãi trước.
 6. Hội viên mới chỉ được nhận duy nhất 01 (một) lần – 01 trò chơi.

NHẬN THƯỞNG SLOT GAME

Đến với trò chơi Slot Game 888b người chơi có cơ hội trải nghiệm với đa dạng các game Slot trực tuyến đến từ nhiều nhà cung cấp khách nhau như: AG, BBIN, Habanero, Pragmatic Play, Play’n Go, Playtech, Global Gaming, Microgaming.
888b hiện hành đang có hai gói khuyến mãi lớn cho trò chơi Slot:
1. Khuyến mãi thưởng nạp mỗi ngày 15% đến 1888k.
2. Hỗ trợ “Lên Máu” mỗi ngày 8% mỗi ngày.

Lưu ý: trước khi điểm khuyến mãi được cộng vào “Ví Chính” người chơi không được mang tiền đi cược. Nếu đã mang tiền vừa nạp vào đi cược sẽ không được nhận bất kỳ khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Slot Game Mỗi Ngày Đến 1888k

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NẠP SLOTS MỖI NGÀY

 • Chương trình được áp dụng cho hội viên tại 888b khi tham gia cược các sản phẩm SLOTS ĐIỆN TỬ.
 • Hội viên sẽ nhận được thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ thưởng khác nhau từ Thứ 2 đến Chủ nhật cao nhất lên đến 1,888 điểm.
 • Điều kiện tham gia nhận thưởng mỗi ngày, số dư trong tài khoản của hội viên trước lúc nạp có ít hơn hoặc bằng 5 và phải có khoản nạp tiền tối thiểu 200 điểm trở lên mới được nhận khuyến mãi này.
 • Hội viên đạt đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn nút “Đăng ký ngay” ở bên dưới để nhận điểm thưởng nạp mỗi ngày.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NẠP SLOTS MỖI NGÀY

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN THƯỞNG NẠP SLOTS MỖI NGÀY :

 1. Số dư trong tài khoản trước khi nạp phải thấp hơn hoặc bằng 5 và có khoản nạp vào tối thiểu 200 trở lên.
 2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng mỗi ngày một (01) lần cho một (01) trò chơi và chỉ được áp dụng cho trò chơi đã đăng ký.
 3. Vòng cược được tính theo (tiền nạp + tiền ưu đãi) * số vòng cược. Tổng doanh số cược hợp lệ cao hơn vòng cược sẽ đạt điều kiện rút tiền.
 4. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ được sử dụng trong trò chơi đã đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm, 888b có toàn quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 5. Hội viên vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Bơm Máu Slot Game Mỗi Ngày

THỂ LỆ THƯỞNG LÊN MÁU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ:

 • Dành cho tất cả các hội viên tham gia cược sản phẩm GAME SLOTS tại 888b.
 • Số dư trong tài khoản của hội viên phải có ít hơn 20 điểm và tiền cứu trợ sẽ dựa trên tổng điểm thua ròng (thua trên tổng đơn cược) ngày hôm trước đạt ít nhất 500 điểm trở lên trong sản phẩm Game Slots Điện Tử mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Hội viên có đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn vào “Đăng ký ngay” bên dưới để nhận điểm cứu trợ. Nếu hội viên phù hợp với điều kiện, điểm cứu trợ sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 10 phút.

TỶ LỆ THƯỞNG LÊN MÁU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN LÊN MÁU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ:

 1. Hội viên không được thực hiện giao dịch rút tiền trước thời điểm nhận khuyến mãi này.
 2. Tiền lên máu chỉ áp dụng cho trò chơi đã đăng ký. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm tham gia các trò chơi khác trò chơi đã đăng ký, 888b có toàn quyền thu hồi điểm lên máu và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 3. Điểm cứu trợ phải trải qua 10 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 4. Để tham gia khuyến mãi tài khoản phải có ít hơn 20 điểm và tiền thua ròng ngày hôm trước phải đạt thấp nhất 500 điểm trở lên.
 5. Hội viên chỉ được nhận tiền cứu trợ tối đa một (01) loại sản phẩm trong ngày.
 6. Tiền cứu trợ lên máu không áp dụng cho sản phẩm Live casino.
 7. Hội viên vui lòng chờ tiền khuyến mãi cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

NHẬN THƯỞNG BẮN CÁ

Tổng hợp các gói khuyến mãi trò chơi Bắn Cá trên trang chủ nhà cái 888b chia thành 2 loại khuyến mãi chính như sau:
1. Khuyến mãi thưởng nạp mỗi ngày 15% đến 1888k.
2. Khuyến mãi hỗ trợ “Lên Máu”

Lưu ý: trước khi điểm khuyến mãi được cộng vào “Ví Chính” người chơi không được mang tiền đi cược. Nếu đã mang tiền vừa nạp vào đi cược sẽ không được nhận bất kỳ khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Nạp Bắn Cá Mỗi Ngày

THỂ LỆ NHẬN THƯỞNG NẠP MỖI NGÀY TRÒ CHƠI BẮN CÁ:

 • Chương trình được áp dụng cho hội viên khi tham gia cược các sản phẩm BẮN CÁ.
 • Hội viên sẽ nhận được thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ thưởng khác nhau từ Thứ 2 đến Chủ nhật cao nhất lên đến 1,888 điểm.
 • Điều kiện tham gia nhận thưởng mỗi ngày, số dư trong tài khoản của hội viên trước lúc nạp có ít hơn hoặc bằng 5 và phải có khoản nạp tiền tối thiểu 200 điểm trở lên mới được nhận khuyến mãi này.
 • Hội viên đạt đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn nút “Đăng ký ngay” ở bên dưới để nhận điểm thưởng nạp mỗi ngày.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NẠP MỖI NGÀY TRÒ CHƠI BẮN CÁ:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN THƯỞNG NẠP MỖI NGÀY TRÒ CHƠI BẮN CÁ:

 1. Số dư trong tài khoản trước khi nạp phải thấp hơn hoặc bằng 5 và có khoản nạp vào tối thiểu 200 trở lên.
 2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng mỗi ngày một (01) lần cho một (01) trò chơi và chỉ được áp dụng cho trò chơi đã đăng ký.
 3. Vòng cược được tính theo (tiền nạp + tiền ưu đãi) x số vòng cược. Tổng doanh số cược hợp lệ cao hơn vòng cược sẽ đạt điều kiện rút tiền.
 4. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ được sử dụng trong trò chơi đã đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm, 888b có toàn quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 5. Hội viên vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Bơm Máu Bắn Cá Mỗi Ngày

THỂ LỆ THƯỞNG LÊN MÁU MỖI NGÀY TRÒ CHƠI BẮN CÁ:

 • Dành cho tất cả các hội viên tham gia cược sản phẩm BẮN CÁ tại 888b.
 • Số dư trong tài khoản của hội viên phải có ít hơn 20 điểm và tiền cứu trợ sẽ dựa trên tổng điểm thua ròng (thua trên tổng đơn cược) ngày hôm trước đạt ít nhất 500 điểm trở lên trong sản phẩm Bắn Cá mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Hội viên có đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn vào “Đăng ký ngay” bên dưới để nhận điểm cứu trợ. Nếu hội viên phù hợp với điều kiện, điểm cứu trợ sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 10 phút.

TỶ LỆ THƯỞNG LÊN MÁU MỖI NGÀY TRÒ CHƠI BẮN CÁ:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN NHẬN THƯỞNG LÊN MÁU BẮN CÁ:

 1. Hội viên không được thực hiện giao dịch rút tiền trước thời điểm nhận khuyến mãi này.
 2. Tiền lên máu chỉ áp dụng cho trò chơi đã đăng ký. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm tham gia các trò chơi khác trò chơi đã đăng ký, 888b có toàn quyền thu hồi điểm lên máu và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 3. Điểm cứu trợ phải trải qua 10 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 4. Để tham gia khuyến mãi tài khoản phải có ít hơn 20 điểm và tiền thua ròng ngày hôm trước phải đạt thấp nhất 500 điểm trở lên.
 5. Hội viên chỉ được nhận tiền cứu trợ tối đa một (01) loại sản phẩm trong ngày.
 6. Tiền cứu trợ lên máu không áp dụng cho sản phẩm Live casino.
 7. Hội viên vui lòng chờ tiền khuyến mãi cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

NHẬN THƯỞNG LIVECASINO

Khi khách hàng tham gia chơi livecasino ngoài chương trình thưởng nạp lần đầu đến 8888k còn có quyền lợi được hưởng khuyến mãi nạp mỗi ngày 15% đến 1888k với chi tiết các bước như sau:
Lưu ý: trước khi điểm khuyến mãi được cộng vào “Ví Chính” người chơi không được mang tiền đi cược. Nếu đã mang tiền vừa nạp vào đi cược sẽ không được nhận bất kỳ khuyến mãi.
– Ở trò chơi LiveCasino hội viên không được nhận khuyến mãi Bơm Máu.

04 Bước Nhận Thưởng LiveCasino Mỗi Ngày Đến 1888k

THỂ LỆ NHẬN THƯỞNG LIVE CASINO MỖI NGÀY:

 • Chương trình được áp dụng cho hội viên tại 888b khi tham gia cược các sản phẩm LIVE CASINO.
 • Hội viên sẽ nhận được thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ thưởng khác nhau từ Thứ 2 đến Chủ nhật cao nhất lên đến 1,888 điểm.
 • Điều kiện tham gia nhận thưởng mỗi ngày, số dư trong tài khoản của hội viên trước lúc nạp có ít hơn hoặc bằng 5 và phải có khoản nạp tiền tối thiểu 200 điểm trở lên mới được nhận khuyến mãi này.
 • Hội viên đạt đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn nút “Đăng ký ngay” ở bên dưới để nhận điểm thưởng nạp mỗi ngày.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH LIVE CASINO MỖI NGÀY :

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN NHẬN THƯỞNG LIVE CASINO MỖI NGÀY :

 1. Số dư trong tài khoản trước khi nạp phải thấp hơn hoặc bằng 5 và có khoản nạp vào tối thiểu 200 trở lên.
 2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng mỗi ngày một (01) lần cho một (01) trò chơi và chỉ được áp dụng cho trò chơi đã đăng ký.
 3. Vòng cược được tính theo (tiền nạp + tiền ưu đãi) x số vòng cược. Tổng doanh số cược hợp lệ cao hơn vòng cược sẽ đạt điều kiện rút tiền.
 4. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ được sử dụng trong trò chơi đã đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm, 888b có toàn quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 5. Hội viên vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

NHẬN THƯỞNG THỂ THAO

Nếu bạn là người ham mê cược thể thao chắc hẳn không thể không biết đến hai nhà cung cấp kèo cược thể thao rất lớn bao gồm OneWork và BBIN. Để có trải nghiệm tốt hơn và hỗ trợ người chơi dễ dàng có được chiến thắng hơn nhà cái 888b có hai chương trình tặng điểm thưởng mỗi ngày khi hội viên tham gia cược thể thao bao gồm:
1. Thưởng nạp Thể Thao mỗi ngày đến 1888k.
2. Hỗ trợ “Lên Máu” Cược Thể Thao mỗi ngày.

Lưu ý: trước khi điểm khuyến mãi được cộng vào “Ví Chính” người chơi không được mang tiền đi cược. Nếu đã mang tiền vừa nạp vào đi cược sẽ không được nhận bất kỳ khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Thể Thao Mỗi Ngày Đến 1888k

THỂ LỆ NHẬN THƯỞNG NẠP MỖI NGÀY CƯỢC THỂ THAO :

 • Chương trình được áp dụng cho hội viên tại 888b khi tham gia cược các sản phẩm Thể thao tại OW và BBIN.
 • Hội viên sẽ nhận được thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ thưởng khác nhau từ Thứ 2 đến Chủ nhật cao nhất lên đến 1,888 điểm.
 • Điều kiện tham gia nhận thưởng mỗi ngày, số dư trong tài khoản của hội viên trước lúc nạp có ít hơn hoặc bằng 5 và phải có khoản nạp tiền tối thiểu 200 điểm trở lên mới được nhận khuyến mãi này.
 • Hội viên đạt đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn nút “Đăng ký ngay” ở bên dưới để nhận điểm thưởng nạp mỗi ngày.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NẠP CƯỢC THỂ THAO:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN NHẬN THƯỞNG CƯỢC THỂ THAO:

1. Số dư trong tài khoản trước khi nạp phải thấp hơn hoặc bằng 5 và có khoản nạp vào tối thiểu 200 trở lên.2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng mỗi ngày một (01) lần cho một (01) trò chơi và chỉ được áp dụng cho trò chơi đã đăng ký.3. Vòng cược được tính theo (tiền nạp + tiền ưu đãi) x số vòng cược. Tổng doanh số cược hợp lệ cao hơn vòng cược sẽ đạt điều kiện rút tiền.
4. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ được sử dụng trong trò chơi đã đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm, 888b có toàn quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.

5. Hội viên vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Bơm Máu Cược Thể Thao Mỗi Ngày

THỂ LỆ THƯỞNG:

 • Dành cho tất cả các hội viên tham gia cược THỂ THAO tại 888b.
 • Số dư trong tài khoản của hội viên phải có ít hơn 20 điểm và tiền cứu trợ sẽ dựa trên tổng điểm thua ròng (thua trên tổng đơn cược) ngày hôm trước đạt ít nhất 500 điểm trở lên trong sản phẩm Thể Thao mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Hội viên có đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn vào “Đăng ký ngay” bên dưới để nhận điểm cứu trợ. Nếu hội viên phù hợp với điều kiện, điểm cứu trợ sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 10 phút.

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN:

 1. Hội viên không được thực hiện giao dịch rút tiền trước thời điểm nhận khuyến mãi này.
 2. Tiền lên máu chỉ áp dụng cho trò chơi đã đăng ký. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm tham gia các trò chơi khác trò chơi đã đăng ký, 888b có toàn quyền thu hồi điểm lên máu và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 3. Điểm cứu trợ phải trải qua 10 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 4. Để tham gia khuyến mãi tài khoản phải có ít hơn 20 điểm và tiền thua ròng ngày hôm trước phải đạt thấp nhất 500 điểm trở lên.
 5. Hội viên chỉ được nhận tiền cứu trợ tối đa một (01) loại sản phẩm trong ngày.
 6. Tiền cứu trợ lên máu không áp dụng cho sản phẩm Live casino.
 7. Hội viên vui lòng chờ tiền khuyến mãi cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

THƯỞNG NẠP XỔ SỐ SIÊU TỐC

04 Bước Nhận Thưởng Xổ Số Siêu Tốc Mỗi Ngày

THỂ LỆ NHẬN THƯỞNG XỔ SỐ SIÊU TỐC MỖI NGÀY:

 • Chương trình được áp dụng cho hội viên khi tham gia cược sản phẩm Xổ Số Siêu Tốc (bao gồm các trò PK10, Keno, Thor, Ladder, Thai Lottery, Fast3, Rock Paper Scissor, Xổ Số Siêu Tốc đa quốc gia và cá trò xổ số trong BBIN).
 • Hội viên sẽ nhận được thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ thưởng khác nhau từ Thứ 2 đến Chủ nhật cao nhất lên đến 1,888 điểm.
 • Điều kiện tham gia nhận thưởng mỗi ngày, số dư trong tài khoản của hội viên trước lúc nạp có ít hơn hoặc bằng 5 và phải có khoản nạp tiền tối thiểu 200 điểm trở lên mới được nhận khuyến mãi này.
 • Hội viên đạt đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn nút “Đăng ký ngay” ở bên dưới để nhận điểm thưởng nạp mỗi ngày.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG XỐ SỐ SIÊU TỐC MỖI NGÀY:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN THƯỞNG XỔ SỐ SIÊU TỐC MỖI NGÀY:

 1. Số dư trong tài khoản trước khi nạp phải thấp hơn hoặc bằng 5 và có khoản nạp vào tối thiểu 200 trở lên.
 2. Khuyến mãi chỉ được áp dụng mỗi ngày một (01) lần cho một (01) trò chơi và chỉ được áp dụng cho trò chơi đã đăng ký.
 3. Vòng cược được tính theo (tiền nạp + tiền ưu đãi) x số vòng cược. Tổng doanh số cược hợp lệ cao hơn vòng cược sẽ đạt điều kiện rút tiền.
 4. Toàn bộ điểm thưởng trước khi hoàn thành doanh thu cược theo qui định chỉ được sử dụng trong trò chơi đã đăng ký nhận điểm thưởng. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm, 888b có toàn quyền thu hồi toàn bộ điểm thưởng và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 5. Hội viên vui lòng chờ khuyến mãi được cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

04 Bước Nhận Thưởng Bơm Máu Xổ Số Truyền Thống Mỗi Ngày

THỂ LỆ THƯỞNG BƠM MÁU XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG MỖI NGÀY:

 • Dành cho tất cả các hội viên tham gia cược sản phẩm Xổ Số Truyền Thống bao gồm các trò Lô Đề Truyền Thống, Số Đề Việt Nam (không bao gồm các trò tại Xổ Số nhanh).
 • Số dư trong tài khoản của hội viên phải có ít hơn 20 điểm và tiền cứu trợ sẽ dựa trên tổng điểm thua ròng (thua trên tổng đơn cược) ngày hôm trước đạt ít nhất 500 điểm trở lên trong sản phẩm Xổ Số Truyền Thống mới đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Hội viên có đủ 2 điều kiện trên vui lòng nhấn vào “Đăng ký ngay” bên dưới để nhận điểm cứu trợ. Nếu hội viên phù hợp với điều kiện, điểm cứu trợ sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 10 phút.

TỶ LỆ THƯỞNG BƠM MÁU XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG MỖI NGÀY:

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN BƠM MÁU XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG:

 1. Hội viên không được thực hiện giao dịch rút tiền trước thời điểm nhận khuyến mãi này.
 2. Tiền lên máu chỉ áp dụng cho trò chơi đã đăng ký. Nếu quý hội viên cố tình vi phạm tham gia các trò chơi khác trò chơi đã đăng ký, 888b có toàn quyền thu hồi điểm lên máu và toàn bộ doanh thu cược phát sinh.
 3. Điểm cứu trợ phải trải qua 10 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 4. Để tham gia khuyến mãi tài khoản phải có ít hơn 20 điểm và tiền thua ròng ngày hôm trước phải đạt thấp nhất 500 điểm trở lên.
 5. Hội viên chỉ được nhận tiền cứu trợ tối đa một (01) loại sản phẩm trong ngày.
 6. Tiền cứu trợ lên máu không áp dụng cho sản phẩm Live casino.
 7. Hội viên vui lòng chờ tiền khuyến mãi cập nhật xong mới tiến hành đặt cược. Nếu không sẽ không được cập nhật khuyến mãi.

HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG “HOÀN TRẢ” HỘI VIÊN 888b

Hội viên nhà cái 888b khi tham gia chơi hàng ngày, hàng tuần có thể chủ động nhận tiền hoàn trả theo đơn cược một cách dễ dàng mà không cần phải liên hệ hỗ trợ viên.

03 Bước Nhận Hoàn Trả Mỗi Ngày

HOÀN TRẢ NGÀY

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TRẢ NGÀY:

 1. Chương trình được áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia trò NHẬN KHUYẾN MÃI.
 2. Tiền hoàn trả dựa trên tổng tiền cược hợp lệ cho tất cả sản phẩm NHẬN KHUYẾN MÃI trên 888b.
 3. Tiền hoàn trả sẽ được tự động cập nhật mỗi ngày cho hội viên. Thời gian gửi đến hội viên là từ 16:00:00 – 16:59:59 GMT +7.
 4. Không có giới hạn trên cho tiền hoàn trả

ĐIỂU KHOẢN NHẬN HOÀN TRẢ NGÀY:

 1. Tiền hoàn trả chỉ được tính trên tiền cược hợp lệ cho tất cả các trò Live Casino trên trang 888b.
 2. Tất cả các tiền cược vi phạm tiêu chuẩn của sản phẩm đều không được tính trong khuyến mãi này.
 3. Tất cả các tiền hoàn trả đều phải trải qua 1 vòng cược.
 4. Tiền hoàn trả dựa trên các vé cược được thanh toán của ngày hôm qua.
 5. Ví dụ, tiền hoàn trả ngày 2 tháng 1 sẽ được tính dựa trên tất cả các vé cược hợp lệ đã đươc thanh toán từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày 1 tháng.
 6. Các qui định chung đều được áp dụng

TỶ LỆ HOÀN TRẢ NGÀY NHÀ CÁI 888b:

HOÀN TRẢ TUẦN

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TRẢ TUẦN:

 • Chương trình áp dụng cho tất cả các hội viên thân thiết của 888b.
 • Hội viên đạt điều kiện với tổng doanh thu cược hợp lệ trong tuần từ 1000 điểm trở lên sẽ được nhận tiền tri ân hoàn trả mỗi tuần.
 • Chương trình khuyến mãi này không cần đăng ký. Tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào Thứ Hai hàng tuần từ 13:00:00 PM đến 13:59:00 PM.

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TRẢ TUẦN

 1. Tổng doanh thu cược hợp lệ đã thanh toán tính từ Thứ Hai 00:00:00 AM đến Chủ Nhật 23:59:59 PM hàng tuần.
 2. Tiền hoàn trả tri ân chỉ được tính trên tiền cược hợp lệ đã thanh toán và tất cả các tiền cược vi phạm tiêu chuẩn của sản phẩm đều không được tính trong khuyến mãi này.
 3. Các cược không được tính trong KM như Hòa, cược Hủy, cược trên kết quả hai đầu 1.50 (cược Malay 0.50, cược HK 0.50, cược Indo -2.00) và các cược phi thể thao /game số /đua ngựa /thể thao ảo.
 4. Tiền hoàn trả tuần phải trải qua 1 vòng cược ràng buộc trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 5. Các qui định chung đều được áp dụng cho tất cả sản phẩm.

TỶ LỆ HOÀN TRẢ TUẦN NHÀ CÁI 888b:

Xem Thêm: Tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết về nhà cái 888b Việt Nam

BÌNH LUẬN
^
DMCA.com Protection Status Hướng Dẫn Nhận Khuyến Mãi 888b - Nhà Cái 888b VietNam