888B Hướng Dẫn
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KM1888B – HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU NHẤT !!!
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KM1888B – HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU NHẤT !!!
05/03/2020 | Đăng bởi nhacai888b Views: 116 | Share

Bạn đã có tài khoản tại KM1888B.COM.Bạn muốn nạp tiền vào để chơi thật ăn tiền thật. Bài viết này đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những hình thức nạp tiền tại trang 888B ĐƠN GIẢN – DỄ HIỂU nhất.

Sau khi đã đăng nhập thành công tài khoản vào website của trang, tiếp tục BẤM vào nút Nạp tiền ở góc màn hình bên phải như hình bên dưới:

Nhà cái KM1888B.COM có 2 hình thức nạp tiền chính đó là:

  • NẠP TIỀN NHANH ưu điểm của nó là cập nhật điểm ngay lập tức (nhà cái khuyên dùng).
  • NẠP TIỀN THÔNG THƯỜNG ưu điểm của nó là an toàn, ổn định, nhanh chóng (chắc hẳn hội viên nào cũng thích điều này).

I. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN NHANH VÀO TÀI KHOẢN KM1888B

Hiện tại nhà cái có 5 phương thức để nạp tiền nhanh vào tài khoản:

  • Nạp tiền nhanh qua Zalo Pay
  • Nạp tiền nhanh qua Tài Khoản Ngân Hàng
  • Nạp tiền nhanh qua ViettelPay
  • Nạp tiền nhanh qua Momo
  • Nạp tiền nhanh thông qua Thẻ Cào điện thoại

Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết cách làm từng phương thức nạp tiền theo thứ tự từ trên xuống nhé.

ZALOPAY

Muốn nạp tiền bằng phương thức này bạn bắt buộc phải có tài khoản ZALOPAY nhé.

Bước 1: Chọn vào biểu tưởng ZALO, nhập số điểm muốn nạp, sau đó nhấp vào Bước Tiếp Theo.

Bước 2: Lưu lại mã QR Code hiện trên màng hình, tiếp theo đó bạn hãy mở ứng dụng ZALOPAY lên chọn vào biểu tượng Thanh Toán rồi quét mã QR Code đã lưu về máy, xác nhận số tiền, hoàn tất thanh toán.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Nhà cái 888B hiện đang hỗ trợ 10 ngân hàng để quý hội viên NẠP TIỀN NHANH

Muốn nạp thành công tiền vào tài khoản 888B bằng phương thức này Tài Khoản Ngân Hàng của bạn phải có đăng ký “ InternetBanking “.

Bước 1: Chọn vào mục NGÂN HÀNG trên màn hình,chọn ngân hàng bạn dùng, điền số điểm nạp, chọn thanh toán.

Bước 2: Sau khi nhấp vào thanh toán màn hình sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập tài khoản ngân hàng của bạn, đợi OPT trả về xác nhận hoàn tất thanh toán. Thông báo xác nhận sẽ được gửi đến tài khoản của bạn sau khi bạn thực hiện thanh toán.

VIETTELPAY

Người dùng có tài khoản VIETTELPAY muốn dùng phương thức này để thanh toán chỉ cần hoàn thành những bước cơ bản như sau:

Bước 1: Chọn vào biểu tưởng VIETTELPAY, điền số điểm muốn nạp, sau đó nhấp vào Bước Tiếp Theo.

Bước 2: Lưu lại mã QR CodeNội Dung hiện trên màn hình, tiếp theo đó bạn hãy mở ứng dụng VIETTELPAY lên chọn vào biểu tượng Thanh Toán QR Code rồi sau đó quét mã QR Code đã lưu về máy, điền nội chính xác Nội Dung chuyển tiền, xác nhận số tiền, hoàn tất thanh toán.

MOMO

Bước 1: Chọn vào biểu tưởng VIETTELPAY, chọn số tiền muốn nạp, sau đó nhấp vào Bước Tiếp Theo.

Bước 2: Lưu lại mã QR CodeNội Dung hiện trên màn hình, tiếp theo đó bạn hãy mở ứng dụng MOMO lên chọn vào biểu tượng Thanh Toán QR Code rồi sau đó quét mã QR Code đã lưu về máy, điền nội chính xác Nội Dung chuyển tiền, xác nhận số tiền, hoàn tất thanh toán.

THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Chọn vào biểu tưởng THẺ CÀO, chọn số tiền muốn nạp, sau đó nhấp vào Bước Tiếp Theo.

Bước 2: Chọn loại thẻ của bạn có, Điền số tiền muốn nạp, Điền mã số thẻ cào, Điền số sê-ri, kiểm tra lại thông tin, nhấp vào nút Gửi và hoàn tất thanh toán.

Lưu ý: Đây là phương thức nạp tiền đơn giản nhất của 888B, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự tiện lợi nhất, tuy nhiên với phương thức nạp tiền này thì người chơi sẽ bị trừ một phần phí thẻ cào là 36% trên tổng tiền nạp. Ví dụ bạn nạp 1.000.000 VNĐ vào tài khoản, sau khi trừ khí thẻ cào (1.0000.0000 * 36% = 360.000) thì khách hàng được cập nhật điểm trên hệ thống là 640 điểm, tương đương với 640.000 VNĐ.

II. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN THÔNG THƯỜNG VÀO TÀI KHOẢN KM1888B

Ba phương thức nạp tiền thông thường vào tài khoản 888B là ZALO, NGÂN HÀNG, MOMO. Người chơi sẽ chuyển khoản qua Zalopay, Ngân Hàng hoặc Momo cho chủ tài khoản của nhà cái 888B.

ZALO

Bước 1: Chon vào biểu tượng ZALO trên màn hình, điền số điểm cần nạp. Lưu lại nội dung chuyển khoản. Ở mục phương thức thanh toán cũng hiện lên 2 hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn là Scan QR Code và Account Transfer. Lưu lại mã QR Code hoặc Account bạn muốn chuyển khoản.

Bước 2: Tiến hành chuyển khoản online, vào App ZALOPAY của bạn chuyển khoản cho QR Code hoặc Account (tùy bạn chọn), điền Chính Xác nội dung chuyển khoản để hệ thống kiểm tra khớp lệnh sẽ được duyệt ngay lập tức và bấm vào Xác Nhận để hoàn tất thanh toán.

NGÂN HÀNG

Nhà cái 888B đang hỗ trợ 8 ngân hàng để hội viên có thể NẠP TIỀN THÔNG THƯỜNG

Bước 1: Chọn vào mục NGÂN HÀNG trên màn hình,chọn ngân hàng bạn dùng, điền số điểm nạp, chọn Bước Tiếp Theo. Lưu lại thông tin Số Tài Khoản hoặc mã QR Code kèm nội dung chuyển khoản.

Bước 2: Tiến hành dùng tài khoản ngân hàng online của bạn để chuyển tiền vào tài khoản trên hoặc dùng phương thức quét QR Code, lưu ý khi chuyển tiền phải nhập chính xác nội dung chuyển khoản. Sau đó bấm xác nhận để hoàn tất giao dịch thanh toán.

MOMO

Bước 1: Chon vào biểu tượng MOMO trên màn hình, điền số điểm cần nạp. Lưu lại nội dung chuyển khoản. Ở mục phương thức thanh toán cũng hiện lên 2 hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn là Scan QR Code và Account Transfer. Lưu lại mã QR Code hoặc Account bạn muốn chuyển khoản.

Bước 2: Tiến hành chuyển khoản online, vào APP MOMO của bạn chuyển khoản cho mã QR Code hoặc Account (tùy bạn chọn), điền Chính Xác nội dung chuyển khoản để hệ thống kiểm tra khớp lệnh sẽ được duyệt ngay lập tức và bấm vào Xác Nhận để hoàn tất thanh toán.

Hội viên hết sức lưu ý: Tài khoản và QR Code được thay đổi thường xuyên vì vậy trước khi thanh toán bạn luôn phải cập nhật thông tin chính xác, tránh trường hợp chuyển sai chuyển nhầm ảnh hưởng đến lợi ích của cả đôi bên.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là hướng dẫn tất tần tật hình thức và các bước thực hiện nạp tiền tại nhà cái KM1888B, nếu hội viên còn thắc mắc gì về NẠP TIỀN của trang thì có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp 24h online !!! Nếu đã nạp tiền thành công rồi thì còn chừng chờ gì nữa mà không vào chiến thôi. Chúc tất cả anh chị em gặp nhiều may mắn, ĐẠI THẮNG !

BÌNH LUẬN
^
DMCA.com Protection Status LÀM THẾ NÀO ĐỂ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KM1888B - HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU NHẤT !!! - Nhà Cái 888b VietNam