888B Quy Tắc Trò Chơi
NHÀ CÁI 888B: TẤT CẢ CÁC LOẠI KÈO BÓNG ĐÁ DỄ CHƠI NHẤT HIỆN NAY
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
cubeo1732003 đã thắng 1.250.000
tungvumc1992 đã thắng 2.120.000
manhthuong1122 đã thắng 700.000
thunguyet55 đã thắng 1.320.000
hainamvauls đã thắng 800.000
lubatdinh85 đã thắng 1.720.000
trantuan1988 đã thắng 1.450.000
thangtruong đã thắng 650.000
thuy6868 đã thắng 6.200.000
trungtiger74 đã thắng 3.500.000
thuhuyen1409 đã thắng 250.000
tyhoan12 đã thắng 2.520.000
dothisen đã thắng 1.700.000
lamquochuy đã thắng 3.200.000
thotho đã thắng 1.800.000
haiho2511 đã thắng 3.720.000
bathangtk85 đã thắng 1.650.000
anhkiet89 đã thắng 850.000
letuan487 đã thắng 4.500.000
cukhiemls đã thắng 3.540.000
t090286 đã thắng 850.000
hienhau9000 đã thắng 2.800.000
letuanhuy4187 đã thắng 3.650.000
huy4404 đã thắng 4.300.000
vuanhtu đã thắng 5.800.000
dongktdl12345 đã thắng 3.750.000
trung1111 đã thắng 6.650.000
quangtuan91 đã thắng 950.000
hitachi đã thắng 1.500.000
ngodung84 đã thắng 3.740.000
vuive789 đã thắng 1.850.000
tiendtkt26 đã thắng 2.250.000
doandocter đã thắng 3.200.000
namkyo đã thắng 2.480.000
thanhdat97 đã thắng 6.320.000
thanhvinh2014 đã thắng 7.450.000
thanhliem6870 đã thắng 6.150.000
nana đã thắng 350.000
bny31071996 đã thắng 6.500.000
namtai95 đã thắng 2.740.000
sonphamhg đã thắng 550.000
quanghuy2010 đã thắng 1.420.000
ngocson112 đã thắng 3.560.000
saki68 đã thắng 8.480.000
quanganh249 đã thắng 3.120.000
vu123 đã thắng 4.450.000
huynhgiabao đã thắng 5.350.000
pinpinpumm đã thắng 750.000
xinnohu1 đã thắng 4.800.000
hoangtuankl1 đã thắng 2.240.000
trungchengdbp đã thắng 650.000
jukinz đã thắng 1.520.000
nongdan039 đã thắng 3.420.000
camtu87 đã thắng 4.480.000
l0ngha1996 đã thắng 6.320.000
nohu2525 đã thắng 3.670.000
vanbao2002 đã thắng 7.350.000
haancute1414 đã thắng 1.550.000
tubacls đã thắng 2.550.000
jacbook đã thắng 2.240.000
toanhuy1997 đã thắng 1.650.000
uyenbinboqn2019 đã thắng 3.520.000
hoanganhls87 đã thắng 2.420.000
kinhsai đã thắng 4.480.000
hoangnghia đã thắng 5.320.000
tuyetbi8898 đã thắng 6.370.000
hoangtri1 đã thắng 3.750.000
vivutatu399 đã thắng 2.550.000
cuong đã thắng 1.760.000
phattai789 đã thắng 1.240.000
huytranktl đã thắng 2.650.000
nambin11 đã thắng 1.520.000
nhatkim002 đã thắng 4.520.000
nongvanthinhls đã thắng 2.450.000
cmt001 đã thắng 15.120.000
huutrong77 đã thắng 2.730.000
tienhai95 đã thắng 9.150.000
sukinthang đã thắng 4.550.000
vanhip đã thắng 2.670.000
long90 đã thắng 4.240.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
trangsuri1995 đã thắng 6.250.000
duycu777 đã thắng 5.120.000
tytacke79 đã thắng 5.420.000
tuanvic95 đã thắng 4.950.000
camtu77 đã thắng 12.120.000
cucaimuoi đã thắng 7.230.000
thanhtun209 đã thắng 1.950.000
hieplaonhi đã thắng 2.350.000
kuboom2818 đã thắng 6.720.000
ongthan23 đã thắng 2.040.000
thanhthanh đã thắng 9.030.000
daisoai85 đã thắng 7.840.000
huyhuy13579 đã thắng 1.270.000
huyblld996 đã thắng 4.460.000
nguyenvanhai đã thắng 9.340.000
hoangphilonghp đã thắng 8.840.000
phephe42 đã thắng 7.320.000
trungappe đã thắng 2.800.000
hongphuc93 đã thắng 1.830.000
vevils đã thắng 2.360.000
khiemkhoi19 đã thắng 3.420.000
vinhnguyen1007 đã thắng 9.310.000
happyman đã thắng 9.750.000
hiepduong999 đã thắng 9.100.000
phanvantao đã thắng 1.430.000
kuhung123 đã thắng 540.000
thiennam7 đã thắng 5.880.000
trandiep1980 đã thắng 9.190.000
kuken123nb đã thắng 1.330.000
nacoci123 đã thắng 5.110.000
t12183 đã thắng 1.890.000
trungtin89 đã thắng 5.380.000
phuonglee1996 đã thắng 7.670.000
longan2011 đã thắng 1.310.000
manhtrung đã thắng 3.770.000
anhlathz123q đã thắng 4.540.000
nhivip09 đã thắng 330.000
anhlatuii đã thắng 1.620.000
hangve08 đã thắng 7.120.000
long111111 đã thắng 7.540.000
maithuy đã thắng 690.000
quocviet123456789 đã thắng 7.560.000
anhhungsadieu9999999 đã thắng 1.860.000
thuong1995 đã thắng 9.150.000
huonggiang94 đã thắng 4.180.000
ljnh1203 đã thắng 5.910.000
subjn2904 đã thắng 930.000
vandanh2412 đã thắng 3.630.000
zklala1 đã thắng 7.390.000
tintonten đã thắng 8.640.000
thang7388 đã thắng 4.140.000
tranthao1350 đã thắng 9.260.000
hoangct2705 đã thắng 9.830.000
kien2003 đã thắng 7.150.000
dinhhoa95 đã thắng 5.450.000
haonhien đã thắng 8.160.000
cuocchien88 đã thắng 9.430.000
tyhoan12 đã thắng 7.420.000
chuotuimeo đã thắng 9.270.000
thanhloan đã thắng 5.220.000
lunhh11 đã thắng 5.470.000
baba06 đã thắng 1.350.000
binhpia1985 đã thắng 3.250.000
trochscayd đã thắng 4.790.000
tung25122018 đã thắng 1.260.000
hungdam2206 đã thắng 2.780.000
tung19960 đã thắng 3.940.000
diemdth đã thắng 8.070.000
lunxjnh1102 đã thắng 2.070.000
khoi789 đã thắng 9.270.000
NHÀ CÁI 888B: TẤT CẢ CÁC LOẠI KÈO BÓNG ĐÁ DỄ CHƠI NHẤT HIỆN NAY
10/02/2020 | Đăng bởi nhacai888b Views: 55 | Share

Đối với các anh em đã từng chơi cá cược bóng đá thì cụm từ “kèo cá cược” đã không còn gì xa lạ. Vậy làm thế nào để cá bóng dễ chơi – dễ trúng? Chơi cá cược bóng đá online có các loại kèo nào? Hôm nay, để giải đáp câu hỏi này, nhà cái 888b sẽ cùng các anh em tìm hiểu về 7 loại kèo cá cược online phổ biến.

Hiện nay trên các nhà cái trực tuyến, cá cược bóng đá có 7 loại kèo phổ biến nhất, đó là: 

  • Châu Á.
  • Châu Âu.
  • Tài/Xỉu.
  • Kèo rung.
  • Phạt góc.
  • Thẻ phạt.
  • Kèo kick-off.

Với mục đích đa dạng hoá các thể loại cá cược, tạo hứng thú cho người chơi, các nhà cái ngày càng tạo ra nhiều hình thức cá cược hơn. Tuy nhiên, mỗi một loại kèo lại có các ưu, nhược điểm khác nhau. Hãy cùng nhà cái 888b tìm hiểu đặc điểm của từng loại kèo nhé!

Các loại kèo bóng dễ chơi – dễ trúng nhất trên nhà cái 888b

Kèo bóng châu Á tại nhà cái 888b

Còn được biết đến như kèo chấp ( kèo Asian Handicap), kèo châu Á có nhiều ưu điểm. Nhiều người chơi lựa chọn hình thức cá cược này vì vậy. Với 9 cửa đặt cược, kèo châu Á đem lại cơ hội thắng cược cao hơn. Cách chơi cũng đơn giản và dễ dàng nhận diện kèo ăn hơn so với các loại kèo khác.

Một điểm cộng lớn cho kèo châu Á là cho phép người chơi dễ dàng thay đổi, rất linh hoạt. Nhà cái cũng hỗ trợ cân bằng kèo bằng cách đưa ra tỷ lệ chấp bóng cho mỗi vòng cược.

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm trên, kèo châu Á có một yếu điểm rất lớn. Nếu chơi kèo châu Á, người chơi thua sẽ thua liên tục và khó quay đầu nếu không biết kiểm soát. Vì vậy, nhà cái 888b khuyến khích những người mới chơi nên chọn các loại kèo khác. 

Các tỷ lệ kèo của kèo châu Á gồm: kèo 1, kèo 2, kèo chấp 2 ¼ và kèo 1 ¾ ,… Tùy vào dự đoán của từng cá nhân mà người chơi sẽ chọn tỷ lệ kèo cho mình. Với các anh em chưa rõ về các tỷ lệ này, có thể tham khảo thêm tại các fanpage của 888b.

Kèo châu Âu

Kèo châu Âu hay còn có tên gọi khác là kèo 1 x 2 ( 1 là đội chủ nhà, x là hoà, 2 là đội khách) . Với 3 cửa cá cược cho người chơi lựa chọn, kèo châu Âu có ưu điểm là cách chơi rất dễ dàng.

Nhưng bù lại, vì số cửa cược hạn chế, cơ hội ăn của người chơi sẽ không cao, khó thắng cược. Với những người may mắn, có khả năng dự đoán kèo tốt, kèo châu Âu cũng rất đáng thử sức. 

Anh em có thể thử sức với loại kèo này tại nhà cái 888b theo đường Link tại đây.

Kèo châu Âu là loại kèo đang hot trên 888b

Kèo Tài/Xỉu

Người chơi cá cược bóng đá chắc hẳn quá quen thuộc với loại kèo này. Với các mốc bàn thắng do nhà cái đưa ra, người chơi chỉ việc chọn cửa đặt. Thao tác cũng nhanh chóng, đơn giản.

Không cần phải dự đoán đội thắng, người chơi chỉ cần đưa ra tổng số bàn thắng mà cả hai đội ghi được. Đây cũng là một loại kèo dễ chơi, dễ thắng nếu người chơi biết nắm bắt và nhận định về trận đấu tốt.

Các nhà cái trực tuyến hiện tại thường có các mốc Tài Xỉu cơ bản là: kèo 1 – 1,5 , kèo 2 – 2.5, kèo 2.5, kèo 3 – 3.5. Tùy vào dự đoán trận đấu mà mỗi người chơi sẽ lựa chọn mốc phù hợp rồi đặt cược. Mọi người có thể tham gia đặt cược kèo Tài/Xỉu với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại trang web 888b.

Kèo rung của nhà cái 888b

Kèo rung là loại kèo diễn ra cùng lúc với trận đấu. Đây cũng là loại kèo dự đoán tỷ số khá phổ biến. Đối với các fan của bóng đá, ưu điểm ở đây là tỷ lệ ăn cao. Người chơi sẽ theo dõi và nắm bắt trận đấu để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Càng về cuối trận đấu, sàn cược của kèo rung càng gay cấn hơn. Vì đây chính là thời điểm vàng cho người chơi thu được số lãi cao nhất. 

Tuy vậy, người lựa chọn hình thức cược kèo rung cần có óc tính toán. Đồng thời, khả năng phân tích tình huống bóng tốt cũng rất có ích. Nếu thiếu kĩ năng này, cơ hội thắng cược rất thấp. Một bất lợi khác của kèo rung là người chơi khó quay đầu. Tỷ lệ ăn thua cũng khá cao.

Kèo phạt góc

Giống như tên gọi, kèo phạt góc là dự đoán số lần phạt góc diễn ra trong toàn trận bóng (hoặc từng hiệp). Có hai hình thức cá chính trong kèo phạt góc là:

  • Kèo chấp phạt góc
  • Kèo tổng phạt góc.

Tùy vào khả năng và sở trường của mình, anh em có thể lựa chọn kiểu cược phù hợp nhất. 

Nắm rõ lịch sử thi đấu là bí quyết thắng kèo phạt góc

Loại kèo này yêu cầu người cá cược phải hiểu rõ và nắm bắt được lịch sử thi đấu của các đội bóng. Từ đó, có thể dự đoán chính xác số lần phạt góc có thể xảy ra trong trận gặp nhau.

Đối với những người muốn gia tăng cơ hội thắng hay chưa hiểu nhiều về bóng đá, nên lựa chọn kèo châu Á hay kèo Tài/Xỉu để cược nhằm gia tăng cơ hội thắng cho mình.

Kèo thẻ phạt

Khi tham gia cá cược kèo thẻ phạt, người chơi phải đưa ra dự đoán số thẻ phạt trọng tài đưa ra. Tỷ lệ kèo phạt có thể được tính trong hiệp 1, hiệp 2 hoặc toàn trận.

Để nắm phần thắng cao hơn, người chơi cần theo dõi xuyên suốt các đội bóng. Ngoài ra, cơ cấu trọng tài cũng rất quan trọng khi đưa ra dự đoán chính xác.

Kèo thẻ phạt cũng có nhiều hình thức chấp khác nhau như cược chấp thẻ phạt theo châu Á hay cược Tài/Xỉu thẻ phạt châu Á.

Kèo kick-off trên nhà cái 888b

Đây là một loại kèo không được phổ biến và khá ít người tham gia vì độ rủi ro khá cao. Loại kèo này sẽ bắt cược xem đội nào sẽ có quyền giao bóng khi bắt đầu vào trận đấu. Vì quyền giao bóng do cầu thủ rút thăm, độ may rủi của loại kèo này rất cao.

Tuy nhiên, đối với các người chơi thích mạo hiểm, liều lĩnh thì loại kèo này là lựa chọn vô cùng hợp lý. Nếu anh em muốn tăng tính thú vị, hấp dẫn, rất đáng thử loại kèo này. Tuy nhiên, loại kèo này chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam.

Trên đây là 7 loại kèo bóng phổ biến nhất, dễ chơi – dễ trúng nhất hiện nay. Hy vọng sẽ giúp các anh em tìm hiểu và lựa chọn được loại kèo thích hợp nhất.

Đặc biệt, nhờ hệ thống nạp rút siêu tốc chuẩn chỉnh, nhà cái 888b tự tin cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

Ngoài ra, nhà cái 888b có rất nhiều phần thưởng và ưu đãi hấp dẫn. Mời anh em tham gia trải nghiệm và nhận những phần thưởng “siêu to khổng lồ”. Chúc các anh em chơi vui và thắng lớn!

BÌNH LUẬN
^
DMCA.com Protection Status Nhà cái 888b: Từ A đến Z về các loại kèo bóng đá - Nhà Cái 888b VietNam